THAONGUYENXANHSEAFOOD.COM

Địa chỉ: Căn C357, Khu quảng trường Sunworld, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0936.911.358

Webiste: thaonguyenxanhseafood.com

Facebook: thaonguyenxanhseafood